Odluka o službeniku za informiranje

HRIPA d.o.o.
Trg Marnjiva 23
23272 KALI 

UPRAVA DRUŠTVA

Kali, dana 18. 05. 2020. godine

Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br.: 25/13, 85/15), direktor Toni Bašić donosi:

ODLUKU
O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1. 

LIDIJA RATKOVIĆ, određuje se posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

 Članak 2.

Službenik za informiranje:
1. Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanje pojedinačnih zahtijeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koje se odnose na rad trgovačkog društva Hripa d.o.o.
3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtijeva i svezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na internetskoj stranici Hripa d.o.o. www.hripa-kali.hr

UPRAVA DRUŠTVA:
Toni Bašić