O nama

Organizirano sakupljanje i zbrinjavanje svekolikog otpada započinje davnih 80-ih godina u okviru tadašnje mjesne zajednice Kali angažmanom jednog vozila (traktora s prikolicom) praktički bez ijednog zaposlenog na način da su mještani u određene dane sami donosili i ubacivali svoj otpad u vozilo koje je kružilo njemu dostupnim mjesnim putovima.Prikupljeni otpad odvozio se na cca. 2 km udaljeno divlje odlagalište „Zarabaniž“ gdje se isti spaljivao u, za tu namjenu iskopanoj i betoniranoj jami - „spalionici“.

Od tada pa sve do nedavno izmijenjala su se i neka druga rješenja, a u svezi sa tretmanom komunalnog otpada, uglavnom bez ostvarenih značajnijih kvalitativnih pomaka.Novo vrijeme iziskuje nova i bitno kvalitetnija rješenja koja nam nameće kako način življenja tako i zakonska regulativa koja je svakim danom sve zahtjevnija i rigoroznija.

Novija povijest što se tiče sakupljanja i zbrinjavanja otpada tako za nas započinje u lipnju mjesecu 2000-ite godine kada Općina Kali kao jedini vlasnik osniva  Hripa d.o.o. za komunalnu djelatnost, a još novija sanacijom i zatvaranjem divljeg odlagališta „Zarabaniž“ 2010. godine i odvozom otpada na odlagalište „Diklo“ u Zadru. Sva domaćinstva i svi gospodarski subjekti na području općine Kali dobili su PVC kante i kontejnere različitih volumena. Kupljeno je i novo vozilo – autosmećar zapremine 16 m3 koje svekoliki otpad 2 (dva) puta tjedno u zimskom i 3 (tri) puta tjedno u ljetnom razdoblju, organizirano odvozi na odlagalište „Diklo“ u Zadru.

Danas tvrtka Hripa d.o.o. zapošljava 10 (deset) djelatnika koji osim na poslovima sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog i drugog neopasnog otpada, održava javne i zelene površine, čisti plaže, održava groblje i pruža pogrebne usluge, koncesionar je mjesnih luka, održava tržnicu i još štošta drugo prateći razvoj svojega mjesta i potrebe svojih mještana kao i gostiju koji su svakom godinom sve brojniji. Želja nam je tretman  otpadom s vremenom podići na još znatno veći nivo kako u skladu sa novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, tako i povećanjem svekolike ekološke svijesti svih nas koji obitavamo na ovom području.