Komunalni radovi

Usluge radova prema Općini Kali:

- Održavanje mjesnog groblja
- Održavanje i uređenje zelenih površina
- Održavanje javne rasvijete
- Manji građevinski radovi
- Održavanje nerazvrstanih puteva
- Čišćenje i održavanje mjesnih plaža

Sve navedene stavke se izvrše po nalogu komunalnog redara.